Roland ugyan már gyermekkorában kapcsolatba került a zenével, gitárt elõször 14 éves korában vett a kezébe. Azóta tart az olthatatlan szerelem. Sokat köszönhet tanárának Csikós Attilának, aki a kezdeti években inspirálta és tanította, valamint mesterének, Szabó Sándornak, aki a zene mélyebb lényegébe avatta be. Roland elsõsorban a jazz és a jazz peremműfajainak nyelvezetén keresztül ismerkedett a zenével. A zenét a pillanat művészetnének tekinti. A mára kialakult fogalmazásmódja nem köthetõ szorosan egy mûfajhoz sem, azonban az improvizáció és a jazz formavilága mind a mai napig igen fontosak számára. Emellett a klasszikus zene és játéktechnika, a kortárs kompozíciós technikák, a népzene valamint a keleti zenék forma és hangzásvilága egyaránt meghatározóak. Roland a zenét és a mûvészetet egyetemes, oszthatatlan mivoltában szemléli.

A kezdeti években különbözo kísérletezõ formációk mellett tagja volt a Bálványos társulatnak, ahol megismerkedhetett az improvizáció elemi, mély lényegével. Sokat köszönhet Bálványos Juditnak és Varga Zsoltnak akik bevezették az improvizáció megkérdõjelezhetetlenül szakrális régióiba. Késõbb Szabó Sándorral, Major Balázzsal, Nikolai Ivanovval, Kobza Vajkkal, Edward Powellel, Ralf Gauckkal, Thomas Gundermannal és Szalay Tamással mûködött együtt, akik közül sokakkal mind a mai napig különbözõ formációkban zenél. Mindemellett igen sok darabot komponál és játszik szólóban.

Roland fõ hangszerei a 8- illetve 16-húros akusztikus gitárok, de több projektben elektromos gitáron is játszik. A bundozott hangszerek mellett egyre többször szólalnak meg a fretless gitárok, melyek a keleti zene előtt tárják ki a kapukat. Roland zenei útját ezidáig 6 hanglemez szegélyezi, melyeken Szabó Sándorral, Major Balázzsal, Ralf Gauckkal és Kobza Vajkkal zenél együtt, valamint szóló darabokat ad elő.

Roland a zene mellett sok más területen is tevékenykedik. A számos zenei hangfelvétel és a sok mozgóképhez kapcsolódó hangmérnöki munka talán mindezek közül a legrokonabb. - A "teremtő" rajtunk keresztül ismeri meg önmagát...